Počítadla

Senior cup 4.kolo hra č.9 - K8 Trenčín (23. 6. 2018)

Pavouk 32/4

1
Sedmík Roman
0
K8 Trenčín
< volný los >0
 
2
Šarmír Juraj
6
neregistrovaný hráč
Kováč Ľubomír 4
BK Žiar nad hronom
3
Bobola Alexander
0
Trenčín
< volný los >0
 
4
< volný los >
0
 
Krajíček Peter0
K8 Trench Town Trenčín
5
Roško Miroslav
0
K8 Trenčín
< volný los >0
 
6
< volný los >
0
 
Husák Juraj0
K8 Buldogs Trenčín
7
Psota Peter
0
K8 KINGS Trenčín
< volný los >0
 
8
< volný los >
0
 
Tomša Martin0
K8 Trenčín
9
Bobola Peter
0
K8 Trench Town Trenčín
< volný los >0
 
10
< volný los >
0
 
Javorka Marcel0
SBiZ
11
Sadloň Denis
0
K8 Trenčín
< volný los >0
 
12
< volný los >
0
 
Gubiš Ľudovít0
BK Družba Trnava
13
Krommel Norbert
0
Nové Zámky
< volný los >0
 
14
< volný los >
0
 
Igazová Ľudmila0
K8 Trenčín
15
Hrabovský Miroslav
0
Club Athena Hajik Žilina
< volný los >0
 
16
< volný los >
0
 
Mikuška Peter0
K8 Buldogs Trenčín
17
Sedmík Roman
5
K8 Trenčín
Šarmír Juraj6
neregistrovaný hráč
18
Bobola Alexander
2
Trenčín
Krajíček Peter6
K8 Trench Town Trenčín
19
Roško Miroslav
6
K8 Trenčín
Husák Juraj1
K8 Buldogs Trenčín
20
Psota Peter
5
K8 KINGS Trenčín
Tomša Martin6
K8 Trenčín
21
Bobola Peter
6
K8 Trench Town Trenčín
Javorka Marcel5
SBiZ
22
Sadloň Denis
6
K8 Trenčín
Gubiš Ľudovít5
BK Družba Trnava
23
Krommel Norbert
6
Nové Zámky
Igazová Ľudmila2
K8 Trenčín
24
Hrabovský Miroslav
6
Club Athena Hajik Žilina
Mikuška Peter5
K8 Buldogs Trenčín
25
< volný los >
0
 
Kováč Ľubomír 0
BK Žiar nad hronom
26
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
27
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
28
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
29
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
30
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
31
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
32
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
33
Kováč Ľubomír
5
BK Žiar nad hronom
Mikuška Peter6
K8 Buldogs Trenčín
34
< volný los >
0
 
Igazová Ľudmila0
K8 Trenčín
35
< volný los >
0
 
Gubiš Ľudovít0
BK Družba Trnava
36
< volný los >
0
 
Javorka Marcel0
SBiZ
37
< volný los >
0
 
Psota Peter0
K8 KINGS Trenčín
38
< volný los >
0
 
Husák Juraj0
K8 Buldogs Trenčín
39
< volný los >
0
 
Bobola Alexander0
Trenčín
40
< volný los >
0
 
Sedmík Roman0
K8 Trenčín
41
Šarmír Juraj
4
neregistrovaný hráč
Krajíček Peter6
K8 Trench Town Trenčín
42
Roško Miroslav
4
K8 Trenčín
Tomša Martin6
K8 Trenčín
43
Bobola Peter
6
K8 Trench Town Trenčín
Sadloň Denis5
K8 Trenčín
44
Krommel Norbert
6
Nové Zámky
Hrabovský Miroslav5
Club Athena Hajik Žilina
45
Mikuška Peter
6
K8 Buldogs Trenčín
Igazová Ľudmila5
K8 Trenčín
46
Gubiš Ľudovít
2
BK Družba Trnava
Javorka Marcel6
SBiZ
47
Psota Peter
6
K8 KINGS Trenčín
Husák Juraj1
K8 Buldogs Trenčín
48
Bobola Alexander
3
Trenčín
Sedmík Roman6
K8 Trenčín
49
Mikuška Peter
5
K8 Buldogs Trenčín
Roško Miroslav6
K8 Trenčín
50
Javorka Marcel
2
SBiZ
Šarmír Juraj6
neregistrovaný hráč
51
Psota Peter
6
K8 KINGS Trenčín
Hrabovský Miroslav3
Club Athena Hajik Žilina
52
Sedmík Roman
6
K8 Trenčín
Sadloň Denis1
K8 Trenčín
53
Krajíček Peter
3
K8 Trench Town Trenčín
Tomša Martin6
K8 Trenčín
54
Bobola Peter
6
K8 Trench Town Trenčín
Krommel Norbert2
Nové Zámky
55
Roško Miroslav
6
K8 Trenčín
Šarmír Juraj3
neregistrovaný hráč
56
Psota Peter
1
K8 KINGS Trenčín
Sedmík Roman6
K8 Trenčín
57
Roško Miroslav
6
K8 Trenčín
Krommel Norbert3
Nové Zámky
58
Sedmík Roman
6
K8 Trenčín
Krajíček Peter3
K8 Trench Town Trenčín
59
Tomša Martin
2
K8 Trenčín
Roško Miroslav6
K8 Trenčín
60
Bobola Peter
2
K8 Trench Town Trenčín
Sedmík Roman6
K8 Trenčín
61
Roško Miroslav
3
K8 Trenčín
Sedmík Roman6
K8 Trenčín