Dear friends and supporters,

Because of the uncertain situation, regarding COVID-19 in the Czech Republic and Europe, we had to make very difficult decision. Pardubice STABEDO Open 2021 is canceled again. Unfortunately, the development of the pandemic situation, is a huge uncertainty for us, whether you will be able to participate in the tournament and also whether we will be able to get great Diamond tables to Pardubice. We firmly believe that you will understand the current situation caused by the global pandemic situation. Next year, history of the Pardubice Open will continue and we hope that YOU will all be to involve in it, in the year 2022 as well. This is definitely not the end, it's just a break - unfortunately a long one. But we all, will get out of this situation stronger and our tournament will be even better next year! Stay safe, be careful.

Organization Team of Pardubice STABEDO Open

 

Vážení přátelé a příznivci,

vzhledem k nejisté situaci ohledně COVID-19 v České republice i Evropě jsme museli dělat velmi těžká rozhodnutí. Pardubice STABEDO Open 2021 je opět zrušen. Bohužel vývoj pandemie je pro nás obrovskou nejistotou, zda se budete moci turnaje zúčastnit a zda se nám podaří skvělé stoly Diamond dostat do Pardubic. Pevně věříme, že pochopíte současnou situaci zpusobenou globální pandemií. Příští rok bude historie Pardubice Open pokračovat a doufáme, že se do ní i v roce 2022 zapojíte všichni. To rozhodně není konec, je to jen přestávka - i když dlouhá. Všichni z této situace vyjdeme silnější a náš turnaj bude příští rok ještě lepší! Zustaňte v bezpečí, dávejte pozor.

Organizační tým turnaje Pardubice STABEDO Open